Polityka prywatności MASARNIA KRZYŚ sp. z o. o. sp. k.

Informujemy, że MASARNIA KRZYŚ sp. z o. o. sp. k. mająca siedzibę w Łodzi przy ulicy Ogrodniczej 24 będąca Administratorem Danych Osobowych dokłada wszelkiej staranności w zakresie ochrony danych osobowych oraz zachowania prawa do prywatności osób kontaktujących się z nią poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Działania firmy ukierunkowane są na zagwarantowanie osobom fizycznym poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. prawnej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 1. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług,
  • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
  • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),
  • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  • analitycznym i statystycznym.
 2. Udostępnione nam dane będą przekazywane innym podmiotom, którym MASARNIA KRZYŚ sp. z o.o. sp.k. zleciła przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do ich realizacji, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, transportowe, księgowe lub inne usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 3. Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. MASARNIA KRZYŚ sp. z o.o. sp.k. dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. MASARNIA KRZYŚ sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
  • zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,
  • w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony www.masarniakrzys.com.pl,
  • spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MASARNIĘ KRZYŚ, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: daneosobowe@masarniakrzys.pl.
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.